Covid 19

Ta hensyn til Korona - situasjonen

– slik legger vi forholdene til rette for sikker skikjøring i Vestvatn

Med de nye koronareglene kan alpinanlegg kan være åpne. Vi er også avhengig av snø og forholdene i bakken for å holde åpne. Følge med på fnugg.no for oppdatert status for bakken.

Kafe og varmestue er stengt, mens toalettene er åpne.

Vi har benker, bålpanner, grillhytter og ved ute. - ta med mat og kle deg etter forholdene.

 

Husk 2-to-meters regel - hele dagen  - hele tiden - over alt. / og husk munnbind.

Åpent:

Det tærer på snøen, men vi holder åpent så lenge forholdene ligger til rette for det. Onsdagskvelder og helg. 

Smittevern

i disse tiderI vestvatn tar smittevern på alvor. Vi har derfor gjort en hel del grep som skal trygge ditt besøk hos oss og forhåpentligvis gjøre at alt virker så normalt som mulig. 

Følger du som kunde våre 3 grunnregler, så kommer vi oss fint igjennom sesongen: 

  1. Bli hjemme hvis du føler deg syk
  2. Vask hendene og host i armhulen, husk at hansker også kan smitte
  3. Hold minst to-2- meter avstand fra dem du ikke bor sammen med

Heiskort T-heisen

vask hendaVi vil unngå kø. Derfor selges heiskort på nett med vårt nye Skidata system med antallsbegrensning. Du bestiller på nett og A) har Keycard og går rett i heisen eller B) bestiller på nett og henter Keycard i kassen. Dvs at alle må ha Keycard med gyldig billett for å komme gjennom leseren i heisen. Alle kort er registrert på navn og derved kan vi ha smittesporing ved utbrudd.

I Heisen

I T-heisen skal det bare være 1 på kroken. Hvis man tilhører samme reisefølge kan man være 2 på kroken. Husk avstandbegrensing på 2 meter i heiskø, også etter vendekors, og følg skilting og ledegjerde.

Heiskortet har du i lomme på venstre arm/side for enkel avlesning. Bruk kroppen til å passere vendekorset, ikke ta i vendekorset med bare hender. Husk at også hansker kan smitte.

COOP familiebakkeBaltazar i COOP familiebakke

Avstandregelen om 2 meter gjelder for alle – hele tiden. Besøksregistrering ved oppmøte.

Kafeen

Kafeen og varmestue er stengt. Kassen er åpen for henting av bestilte heiskort. Vi tar bare kort, ikke kontanter.

Ute

Alle skal foreta besøkregistrering. Hvis du ikke er registrert i heis, utleie eller COOP familiebakke bruker du QR kode for registrering.

God besøkregistrering gjør at antall som må i karantene ved smitteutbrudd kan reduseres sterkt.

Munnbind

Vi anbefaler munnbind så lenger lokale eller nasjonale anbefalinger gjør det.

Skiutleie

Kun forhåndsbestilling til skiutleien. Kontakt personalet som ordner med utlevering og betaling. Vent ute til det blir ledig. Det er enveiskjøring fra inngang til utgang. Utstyr desinfiseres, og brukes ikke om igjen samme dag. Kunn kort, ikke kontanter.

Toalett

Toalett ved hovedinngang. Husk god håndhygiene og etterlat toalettet slik du ønsker å finne det. Toalettene i gammeldelen fungerer ikke pga frosset avløp. Vi har vann som normalt, men levert fra tank på utsiden.

Uteområdet

Vi har benker, solstoler, grillhytter og bålpanner ute. Bruk disse, og fyr gjerne opp i bålpannene. Hold god avstand. Vi praktiserer besøkregistrering også ute, hver gang man bruker benker/grillhytte (altså gjerne flere ganger pr dag) – se oppslag med info og QR kode. God besøkregistrering gjør at antall som må i karantene ved smitteutbrudd kan reduseres sterkt.