Årsmøte Misvær IL

Velkommen til Årsmøte i Misvær IL 23.03.2023, kl 19.00 på Alpinhuset. møtepapirene finner du på https://misvaril.no/ 

https://drive.google.com/file/d/1Q1Uxap6tNkuhb9RuCzS2fenIRLIP4MIg/view?usp=sharing